Starters (en doorstromers) kunnen kopen in Plein 54

31 augustus '20

Als starter (of doorstromer) een woning kopen is lastig, al helemaal als er ook nog wordt over geboden. Als starter kan je niet mee doen met de biedingen strijd. Hoe Plein 54 het mogelijk maakt om toch een woning te kopen lees je hier.

Geen woningen voor beleggers maar voor starters

Na de verkoop te zijn gestart afgelopen dinsdag 25 augustus hebben we bij over Plein 54 veel vragen gekregen van beleggers, die appartementen willen kopen als beleggingsobject. We bieden de woningen graag aan voor mensen die een woning willen kopen om daar zelf te gaan wonen. Om de woningen enkel voor deze doelgroep ter beschikking te stellen wordt daarom voor alle woningen een zelfbewoningsplicht opgenomen, commerciële verhuur is niet toegestaan.

Artikel 26 Zelfbewoningsplicht

1. De Koper moet het appartement die op het perceel bouwgrond wordt gebouwd zelf (met zijn partner en/of andere gezinsleden) bewonen. De Koper mag deze woning dus niet verhuren of op een andere manier in gebruik geven aan andere personen of bedrijven. Deze zelfbewoningsplicht eindigt 5 jaar na oplevering van de woning aan de Koper. Op het moment dat de Koper het appartementsrecht binnen deze termijn verkoopt en levert aan een ander, dan moet de Koper deze zelfbewoningsplicht doorleggen aan de nieuwe koper/eigenaar. Deze verplichting wordt daarom als een kettingbeding in de leveringsakte opgenomen. Wanneer de Koper of zijn rechtsopvolger (nieuwe koper/eigenaar) deze verplichting niet doorlegt aan de nieuwe koper/eigenaar dan is hij een direct opeisbare boete aan Verkoper verschuldigd van € 100.000,-.

2. Wanneer de Koper een appartement koopt met het doel om het appartement door ouder(s) of kind(eren) te laten bewonen dan is dit toegestaan. De Koper garandeert in dat geval dat de ouder(s) of kind(eren) zich aan de zelfbewoningsplicht houden zoals deze hiervoor is beschreven.

Wil jij wonen in Plein 54?

Schrijf je dan in en geef je voorkeur keuzes door! De inschrijvingen sluiten op 1 september 17:00 uur. De woningen worden op 2 september 17:00 uur toegewezen. 

Start verkoop Plein 54
Interesse? Start verkoop Plein 54
Hoe werkt het? Meer over een woning kopen